• WAT is WAAR

  • INZICHT door OVERZICHT

WAT is WAAR

SPOTinfo levert op én over ieder gebied, locatie en pand in Nederland betrouwbare informatie. Altijd en overal alle data makkelijk toegankelijk voor iedereen. Als cloudservice, dus alle data is op ieder apparaat en iedere locatie toegankelijk. 24/7.

U wilt inzicht in de omgeving. En u weet: “Data is de nieuwe brandstof om vooruit te komen.”Maar die data moet dan wel betrouwbaar zijn. En dat is nog lang niet altijd zo. Van ruwe brondata naar geraffineerde brandstof komen is bovendien echt een vak. Nu ieders afhankelijkheid van goede data groeit, is er een partij nodig die dit ‘raffinageproces’ van brongegevens naar unieke, verrijkte, actuele en betrouwbare ruimtelijke informatie als geen ander kan en doet. SPOTinfo maakt dit waar.

Inzicht door Overzicht

Voor overheidsorganisaties en grote bedrijven is het essentieel om te sturen op betrouwbare data. Gegevens die van overheidsbronnen afkomstig zijn op basis van gevalideerde processen. SPOTinfo zorgt ervoor dat die verschillende bronnen steeds ververst worden en in samenhang worden gebracht, zodat er één integraal ‘kaartbeeld’ ontstaat van heel Nederland.

Het kijken naar een integraal ‘3D kaartbeeld’ als gemeen-schappelijke werkelijkheid biedt inzicht. Door objecten in een ruimtelijke context te plaatsen en ook te kunnen koppelen aan eigen organisatie data, beheer- en documentsystemen en ‘real time’ sensorgegevens, ontstaat een Digital Twin voor data gedreven sturing.

Het inzicht door overzicht bieden op basis van betrouwbare data aan bestuurders en domein specialisten in maatschappelijke vraagstukken is de meerwaarde van SPOTinfo. 

Utrecht bouwjaar per pand

Gemeente Rotterdam bevolkingspopulatie

SPOTinfo biedt voor heel Nederland ruimtelijke data met ruim 50 samengestelde pandkenmerken en ruim 260 ruimtelijke thema’s. Vanuit één bron beschikbaar als open web services, die zijn in te lezen in alle GIS tools, geo-viewers en moderne browsers. Dat maakt het databeheer veel makkelijker, efficiënter, minder foutgevoelig én goedkoper. En de schaarse geo kennis kan slimmer worden ingezet voor ondersteuning van beleidsvragen in een ruimtelijke context.

Welke dataservices biedt SPOTinfo? De dataservices zijn toe te passen voor vraagstukken als:

Omgevingsserver is de naam van het Single Point of Truth (SPOT) cloudplatform voor bevragen van gecombineerde betrouwbare ruimtelijke data van heel Nederland. Het omvat de volgende onderdelen:

  • Integrale recente (overheids)data in samenhang (>260 thema’s)
  • 2D én 3D pand objecten, gelinkt aan 50 samengestelde pand kenmerken
  • Real-time data services (IoT) en scenario beelden
  • Datahub beheeromgeving voor upload, opslag, koppelen en serveren van eigen geo-datasets en services in een ‘private cloud’
  • De gegevens zijn vanaf één punt als OGC services makkelijk toepasbaar in GIS tools, geo viewers, apps, VR, AR en Digital Twin toepassingen.

De server uptime van de SPOTinfo servers was in 2018, 2019 en 2020 99,95%. De Omgevingsserver services hebben over die periode een uptime van 99,9%

Voor meer informatie, demonstratie, toepassingen en dienstverlening kunt u contact opnemen met onze Value Adding Partners:

Voor meer informatie, abonnementsprijzen, algemene voorwaarden of live demonstratie: stuur een mail via info@spotinfo.nl. Of vraag een demo abonnement aan. U kunt natuurlijk ook onze Value Adding Partners benaderen.

(C) Copyright teksten, afbeeldingen en video’s: SPOTinfo