INZICHT DOOR OVERZICHT

Voor overheidsorganisaties en grote bedrijven is het essentieel om te sturen op betrouwbare data. Gegevens die van overheidsbronnen afkomstig zijn op basis van gevalideerde processen. SPOTinfo zorgt ervoor dat die verschillende bronnen steeds ververst worden en in samenhang worden gebracht, zodat er één integraal ‘kaartbeeld’ ontstaat van heel Nederland. Het kijken naar een integraal ‘3D kaartbeeld’ als gemeenschappelijke werkelijkheid biedt inzicht. Door objecten in een ruimtelijke context te plaatsen en ook te kunnen koppelen aan eigen organisatie data, beheer- en documentsystemen en ‘real time’ sensorgegevens, ontstaat een Digital Twin voor data gedreven sturing. Het inzicht door overzicht bieden op basis van betrouwbare data aan bestuurders en domein specialisten in maatschappelijke vraagstukken is de meerwaarde van SPOTinfo. Toe te passen voor vraagstukken als Energietransitie, Omgevingswet, Veiligheid, Vastgoed, Gezondheid, Toerisme, Mobiliteit, infrastructuur, etc.

MEER GEMAK MET RUIMTELIJK DATABEHEER

SPOTinfo biedt voor heel Nederland ruimtelijke data met ruim 50 samengestelde pandkenmerken en ruim 260 ruimtelijke thema’s. Vanuit één bron beschikbaar als open web services, die zijn in te lezen in alle GIS tools, geo-viewers en moderne browsers. Dat maakt het databeheer veel makkelijker, efficiënter, minder foutgevoelig én goedkoper. En de schaarse geo kennis kan slimmer worden ingezet voor ondersteuning van beleidsvragen in een ruimtelijke context.

WAT IS OMGEVINGSSERVER?

Omgevingsserver is de naam van het Single Point of Truth (SPOT) cloudplatform voor bevragen van gecombineerde betrouwbare ruimtelijke data van heel Nederland:
1. Integrale recente (overheids)data in samenhang (>260 thema’s)
2. 3D pand objecten, gelinkt aan 50 samengestelde pand kenmerken
3. Datahub beheeromgeving voor upload, opslag, koppelen en serveren van eigen geo-datasets en services in een ‘private cloud’
4. Real-time data services (IoT) en scenario beelden
5. Als OGC services toepasbaar in GIS tools, geo viewers, apps en Digital Twin toepassingen.

HOE WORDT OMGEVINGSSERVER TOEGEPAST?

Organisaties krijgen toegang tot omgevingsserver door een abonnement af te sluiten. Een abonnement is volledig aan te passen aan de wensen en eisen van het gebruik en daarmee schaalbaar in kosten en aanbod:
– Wilt u de data voor heel Nederland of een provincie, regio, gemeente of specifiek gebied?
– Wilt u alleen 2D basisregistraties en/of historische kaarten, of wilt u ook 3D panden met samengestelde kenmerken?
– Het aantal gebruikers dat toegang tot welke data heeft bepaalt u zelf, maar hoeveel gebruikers gelijktijdig toegang krijgen bepaalt de belasting op onze cloudservers
– Wilt u ook eigen datasets uploaden naar uw private cloud en om hoeveel data gaat dat ongeveer?

Zodra u een abonnement heeft, is alle data vanaf één punt beschikbaar. In diverse formaten, zoals WMS, WMTS, WFS en Mapbox vector tiles. We werken aan de beschikbaarheid als OGC 3D tiles en ondersteuning van CESIUM en een virtual reality en Augmented Reality omgeving op basis van Unity..

Voor meer informatie, demonstratie, toepassingen en dienstverlening kunt u contact opnemen met onze Value Adding Partners:

WIE ZIJN WIJ?

Als oprichters van SPOTinfo, zijn we gedreven om complexe ruimtelijke vraagstukken eenvoudig inzichtelijk te maken. Met tientallen jaren ervaring in het toepassen van ruimtelijke data en het ontwikkelen van innovatieve GIS oplossingen:

Jan-Willem van Aalst: Geodata en kennismanagement expert. Ervaring als auteur, spreker, consultant, data scientist, initiator en beheerder van de opentopo.nl kaart (>500 miljoen bevragingen in 2019).

Matty Lakerveld: Innovator Geo ICT. Ervaring als docent, consultant, auteur, spreker, directeur en bedenker van Geo ICT producten als MGE tools, OMEGA, FlexiWeb, FlexiMap, Spatial Data Store en C-SAM.

Frank Steggink: Software ontwikkelaar Geo ICT. Specialist open standaarden, open source, open data, basisregistraties, NL extract, OpenTopo, etc. Een hoog aangeschreven geo expert pur sang.

We hebben een gedeelde passie: Ruimtelijke data heel makkelijk in samenhang overal en altijd op iedere locatie beschikbaar maken. Samen met onze ontwikkelaars en business partners bieden we ruimtelijk inzicht in perspectief .

(C) Copyright teksten, afbeeldingen en video’s: SPOTinfo