Argaleo: Van Data naar meerwaarde

Argaleo ontwikkelt en verkoopt ICT services, applicaties en support voor bedrijven en overheid.

Met de nieuwe door Argaleo ontwikkelde ‘Digital Twin’ oplossing DIGITWIN wordt datagestuurd maatschappelijk inzicht verkregen in een regio of stad; direct online op het scherm. Thema’s als duurzaamheid, mobiliteit en veiligheid zijn in DIGITWIN ondergebracht en worden op basis van de actuele SPOTinfo dataservices met goede performance in 3D inzichtelijk gemaakt. Doordat de geodata vanuit het dataplatform Omgevingsserver worden gecombineerd met ‘real time’ databronnen, komt de data ‘tot leven’ en geeft direct inzicht in een situatie.

Enkele voorbeelden van toepassingen:

CROWD MANAGEMENT DASHBOARD gemeente ’s-Hertogenbosch

Met de corona versoepelingen is het voor de gemeente ‘s-Hertogenbosch van belang om dit veilig en slim door te voeren. Hierbij worden bezoekersstromen in de stad op een goede manier gefaciliteerd en gespreid. Met enerzijds als doel om een veilig en sfeervol bezoek aan de stad te garanderen. Anderzijds om een gebalanceerde stroom naar alle winkels, horecagelegenheden en terrassen te faciliteren.

Een digitaal dashboard geeft “real-time” inzicht in de huidige bezoekersstromen in de stad en geeft een analyse van de historische gegevens. Dus vragen als: “hoe laat komen mensen de stad in?” of “vanuit welke kant komen mensen de stad in?” worden beantwoord door de tool.

Er wordt ook een vervolg gestart om de bezoekersstromen te gaan voorspellen en om inzicht in te krijgen in de andere stromen in de stad zoals fiets, auto en openbaar vervoer. Hierbij wordt een eerste stap gezet in verduurzaming van mobiliteit voor de stad van morgen.

ATLAS FIETSBAAR UTRECHT

Het aantal inwoners en bezoekers van de provincie Utrecht groeit de komende jaren sterk. Om de provincie bereikbaar, groen en gezond te houden stimuleren ze het gebruik van de fiets. Ze maken fietsen daarom aantrekkelijk en veilig: ze verbeteren het regionaal fietsnetwerk, realiseren snelfietsroutes en kiezen voor innovaties die bijdragen aan gezond leven en betere bereikbaarheid; een belangrijke vestigings voorwaarde voor bedrijven.

Argaleo heeft in samenwerking met Breda University of Science (BUAS) de Atlas Fietsbaar Utrecht ontwikkeld. Hoe bereikbaar zijn scholen met de fiets? En op welke plek zou een fietstunnel het meest effectief zijn?

Atlas is een DigiTwin oplossing op basis van de gedetailleerde 3D kaart van SPOTinfo met samengestelde informatie over de gebouwde omgeving én informatie over het fietsnetwerk, snelfietsroutes en bijvoorbeeld de fietsbereikbaarheid van belangrijke locaties. Met de Atlas is het gebruik van de fiets in te zien, maar ook in mogelijke knelpunten zoals vertraging bij stoplichten.

OUTDOOR MOBILITY DIGITAL TWIN

Een van de belangrijkste maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is het houden van anderhalve meter afstand van elkaar. Om dat goed vorm te geven, moet je weten hoe en waar mensen zich bewegen en hoe dat verandert over tijd. Met onderzoek op de TU Delft campus probeert het Mobility Innovation Centre Delft daar inzicht in te krijgen.

Waar en wanneer moet je maatregelen tegen de drukte nemen, en hoe effectief zijn die dan? Een speciaal op de universiteitscampus aangelegd netwerk probeert hier antwoord op te geven. Sensoren in het netwerk zetten visuele informatie om in privacy-proof data, waarbij voetgangers en fietsers als bewegende puntjes worden weergegeven en heat maps (kleurcoderingen) aangeven hoe druk het ergens is. Deze informatie wordt gecombineerd met openbare data, waaronder de openingstijden van de bruggen én de realtime locaties treinen, bussen en trams. Alle informatie wordt samengebracht in een 3D-model van de universiteit campus in de Outdoor Mobility Digital twin, op basis van SPOTinfo data.

Meer informatie over Argaleo, DIGITWIN en Digital Twin oplossingen; www.argaleo.nl of info@argaleo.com