• BAG

    en SPOTinfo

Van alle basisregistraties in het Stelsel van Overheidsgegevens is de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) misschien wel het beste op orde. In de BAG (inmiddels BAG 2.0) houden de bevoegde gezagen (gemeenten, provincies) gegevens bij over adresseerbare verblijfsobjecten, panden, ligplaatsen en standplaatsen. Ook alle postcodes van Nederland zijn geregistreerd in de BAG. Van panden zijn ondermeer hun bouwjaar en gebruiksfunctie(s) bekend, alsmede of er een bouw- of sloopvergunning is vergund. Talloze overheidsprocessen zouden vandaag de dag niet meer goed zonder de BAG kunnen functioneren. De Landelijke Voorziening BAG, beheerd door het Kadaster in opdracht van BZK en de bevoegde gezagen, is een waar knooppunt voor adres- en gebouwgegevens geworden. Menig buitenland kijkt met gezonde jaloezie toe hoe Nederland dat voor elkaar heeft.

Uiteraard is er ook bij de BAG ruimte voor verbetering. Zo worden de 11 gebruiksfunctie categorieën door veel gebruikers als ‘net onvoldoende’ bestempeld: zo kun je in de BAG bijvoorbeeld geen agrarische, militaire en transportfuncties onderscheiden. De ‘bijeenkomstfunctie’ maakt geen onderscheid in kunst, religieus of horeca.

Ook kun je niet uit de BAG halen of een gebouw een portiekflat of galerijflat betreft. De locaties van de voordeuren (met huisnummering) zijn in de BAG niet exact opgenomen: de adrespunten staan veelal willekeurig in het pand geplot. Het aantal bouwlagen (etages) wordt niet geregistreerd in de BAG. Of een pand ondergrondse delen heeft, is evenmin uit de BAG te halen. Ook kassen zijn niet uit de BAG te isoleren. Energielabels zijn niet opgenomen in de BAG. Het daktype en/of de dakvorm wordt ook niet geregistreerd in de BAG. En een ligplaats beschrijft soms de exacte vorm van de boot, maar soms het hele aangewezen gebied. Voor steeds meer beleidsmatige, administratieve en operationele processen zijn verbeteringen op deze punten zeer wenselijk. Steeds meer partijen proberen daarom zelf de BAG ‘op te werken’ door ontbrekende gegevens uit allerlei andere (overheids)bronnen te betrekken.

In het BZK DiS-Geo programma (doorontwikkeling van de samenhang in de geo basisregistraties) wordt voorzien dat veel BAG elementen uiteindelijk in het thema ‘Gebouw’ van de SOR (Samenhangende Objecten Registratie) zullen komen, maar dat gaat nog enkele jaren duren.

SPOTinfo loopt voorop met samengestelde gebouwinformatie en heeft daartoe de PandenPlus® dataset ontwikkeld: maar liefst vijftig kenmerken per pand, actueel en betrouwbaar. SPOTinfo biedt niet 11, maar 28 mogelijke gebruiksfuncties. Zo zijn met PandenPlus de bijeenkomstfuncties kunst, religieus en horeca wél te onderscheiden. Van alle woningen is aangegeven of ze vrijstaand, 2-onder-één-kap, tussen­/eindwoning, appartement of flat zijn. SPOTinfo geeft een schatting van het aantal bouwlagen op basis van de beschikbare hoogtebestanden. Zo heeft SPOTinfo ook een geautomatiseerde filtering op ondergrondse panddelen weten te duiden. Maar SPOTinfo voegt nog veel meer toe aan de BAG: zo weet je met PandenPlus of een pand een Rijksmonument is; of er kinderopvang is geregistreerd; of er gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen, en zelfs hoeveel mensen je er overdag mag verwachten (vergunde situatie). Daarnaast zijn meer dan 40 economische activiteiten opgenomen in de adressen; dus zaken zoals bijvoorbeeld voedingswinkels, zwembaden, apothekers, tankstations en autodealers zijn er nu direct uit te halen. Zelfs de BZK buurtleefbaarheidsscore, de energielabels en de actuele WOZ waarde is opgenomen in PandenPlus. Dat scheelt een hoop tijdrovend en foutgevoelig eigen uitzoekwerk. Zo hou je meer tijd over voor het eigenlijke analysewerk, waar het tenslotte om gaat.