• BRO

    en SPOTinfo

Nederland is een deltaland, dat voornamelijk bestaat uit klei-, veen- en zandgronden. We zijn één van de dichtstbevolkte landen ter wereld, op een bodem die altijd subtiel in beweging is (vooral dalend), en een zeespiegel die langzaam aan het stijgen is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de nieuwe Basisregistratie Ondergrond (BRO) de laatste jaren aanmerkelijk aan belang wint. Aanleg van woningen, wegen en ondergrondse kabels en leidingen kunnen niet zonder een gedegen inzicht in de bodem die we daarvoor gebruiken.

De bodemtypen en geomorfologie zijn de afgelopen decennia dan ook nauwkeurig in kaart gebracht. Bodemdaling kunnen we inmiddels tot op een honderdste millimeter vaststellen.

Booronderzoek, bodemmonsteranalyses, grondwatermonitoring en geo­technische sonderingen worden inmiddels op een uniforme wijze geregistreerd. Met de GeoTop dataset kunnen we de bodem in vele plakjes fileren en duiden. Dit is nodig voor een heel palet aan toepassingen van de inrichting van onze schaarse ruimte, waar we moeten kunnen vertrouwen op goed inzicht in de bodem.

SPOTinfo vindt onze ondergrond minstens zo belangrijk als de bovengrond die we van dag tot dag aanschouwen en gebruiken. De komende tijd zullen steeds meer BRO thema’s worden opgenomen in het Omgevingsserver dataplatform. De BRO Bodemvlakken en Geomorfologie zijn nu reeds beschikbaar, net als het volledige elektriciteitsnet en de grote buisleidingen in het SPOTinfo Omgeving PLUS abonnement. Zaken als GeoTop, boormonster analyses, sonderingen en grondwatermonitoring zullen volgen.

De BRO zal een eigen thema worden binnen de SPOTinfo abonnementsstructuur. Daarbij wordt het 3D aspect steeds vanzelfsprekender. Een gebruiker wil graag vloeiend kunnen schakelen tussen boven- en ondergrond. Hiertoe werkt SPOTinfo samen met partners die zich specialiseren in dergelijke views voor ondergronds werken. SPOTinfo data vormt ook hiervoor de motor.

Dat scheelt je een hoop tijdrovend en foutgevoelig voorbereidend werk, zodat je meer tijd kunt besteden aan het beleids- en analysewerk waar het werkelijk om gaat.