• BRT

    en SPOTinfo

De Basisregistratie Topografie (BRT) van het Stelsel van Overheidsgegevens is misschien wel de oudste Basisregistratie die Nederland kent: al in 1815 werd de topografie van ons land met ongekende nauwkeurigheid gekarteerd. Tot ver in de twintigste eeuw is deze topografie goeddeels handmatig door het Kadaster geactualiseerd, eerst elke acht jaar, toen elke vier jaar. Velen kennen nog de grote nostalgische topografische bladen aan de muren van vergaderzalen. In de 21ste eeuw is de BRT ontstaan zoals we die nu kennen, als een set digitale bestanden op basis van het internationaal gestandaardiseerde NEN3610 informatiemodel, met de Top10NL als meest gedetailleerde dataset.

De BRT is bedoeld voor kleinschalige topografie, dat wil zeggen de wat meer uitgezoomde gebieden. Voor meest gedetailleerde zoomniveaus heeft de overheid de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) ontwikkeld, waarover hier meer. De BRT wordt in opdracht van BZK beheerd door het Kadaster.

Mede door het mediageweld rondom de BGT wordt de BRT wel eens “de vaakst vergeten basisregistratie” genoemd.

De kracht van de BRT zit in de enorme variëteit aan ruimtelijke thema’s die er in te vinden zijn; en deze zijn ook nog eens landelijk dekkend van uniforme kwaliteit, van Vlieland tot aan Vaals. En ook de actualiteit is nu verbeterd tot ongeveer anderhalf jaar. Veel van deze thema’s zullen in het kader van het BZK DiS-Geo programma hun weg vinden in de SOR (Samenhangende Objecten Registratie) thema’s “infrastructuur”, “water”, en “landschap”. De vele thema’s zijn echter niet eenvoudig uit de BRT te isoleren: om bijvoorbeeld de bebouwde kommen, de religieuze gebouwen, de bunkers, de dijkpalen, de windturbines, de molens, de kassen, de zonneparken, de rotondes, de campings, de sportterreinen of bedrijventerreinen uit de BRT te selecteren is specialistische expertise nodig. Bijgevolg wordt de rijkdom van de BRT in de praktijk in veel gevallen onvoldoende benut. Zo heeft de BRT nog altijd een vollediger en geometrisch accurater hartlijnennetwerk van de wegen­infrastructuur dan het Nationaal Wegenbestand (NWB), en de verzameling functionele gebieden die de BRT kent is ongeëvenaard. Vele processen rondom ruimtelijke ordening en planvorming zouden veel meer uit de BRT kunnen halen.

Het SPOTinfo team wil het maximale halen uit de rijkdom van de BRT en heeft daartoe BRT thema’s opgenomen in de SPOTinfo OmgevingPlus® dataset. De hierboven genoemde thema’s zijn op deze manier kant-en-klaar voor gebruik beschikbaar in alle gangbare GIS en Business Intelligence Tools die OGC webservices ondersteunen.

Altijd is de laatste versie van de BRT beschikbaar. Zeer bruikbaar voor tal van ruimtelijke vraagstukken voor de bouwopgave, de energietransitie, de omgevingswet, ruimtelijke ordening en planning, veiligheid, mobiliteit en klimaat.

Daarnaast combineert SPOTinfo elementen uit de BRT in de SPOTinfo PandenPlus set, zoals benaming van bepaalde gebouwen, en het eventuele religieuze karakter van een pand. Dat scheelt een hoop tijdrovend en foutgevoelig eigen uitzoek- en filterwerk.

Zo blijft er meer tijd over voor het toepassen van de data op vraagstukken waar de ‘business’ om vraagt.