• SPOTinfo

    managed dataplatform

Kenmerken van de data services

De unieke ruimtelijke gegevens van SPOTinfo zijn beschikbaar in de cloud als standaard OGC data services. Gangbare GIS en BI tools kunnen deze data services benaderen en inlezen. SPOTinfo clustert de dataservices in data-pakketten, voor de indeling in de SPOTinfo abonnementen. Onze ICT partners verwerken de data services direct in hun eigen ICT oplossingen. Dat maakt het gebruiken van de unieke SPOTinfo datasets wel erg makkelijk.

Meerwaarde

De SPOTinfo dataservices stellen je direct in staat om te werken aan integraal inzicht voor al je ruimtelijke ambities en uitdagingen. De datasets zijn immers al gecombineerd, verrijkt en opgewerkt. Dat scheelt veel saai en foutgevoelig uitzoekwerk vooraf. Alle unieke SPOTinfo combi-datasets zijn zo uniek en betrouwbaar als de individuele gebruikte (overheids) bronbestanden.

Objectinfo

De SPOTinfo data services bieden een schat aan kenmerken van vele typen objecten in Nederland. Zo heb je met PandenPlus van alle gebouwen in NL ineens 50 kenmerken en 28 gebruiksfuncties bij de hand. Maar ook over andersoortige objecten zoals windturbines, zonneparken, zendmasten en hoogspanningslijnen weet je precies wat waar is.

Gebiedsinfo

De SPOTinfo dataservices stellen je in staat om gemakkelijk op grotere schaal gebiedsanalyses uit te voeren, gewoon met je eigen vertrouwde tooling. Gebruik meer dan honderd gebiedskenmerken om tot de combinatie of filtering te komen die je voor je ruimtelijke vraagstukken nodig hebt.

Catalogus en metadata

Alle SPOTinfo dataservices zijn goed gedocumenteerd in onze online catalogus. Inclusief de relevante metadata over waar elementen uit de combi-datasets vandaan komen, wie de eigenaar of verstrekker is, wat het gebruiksrecht is, wat de peildatum is, en hoe vaak de dataset wordt geactualiseerd. Daarnaast vermeldt SPOTinfo ook eventuele aandachtspunten bij het gebruik van bepaalde gecombineerde gegevens. Dat geeft vertrouwen.

Private cloud en realtime data

Met de SPOTinfo Private Cloud voeg je gemakkelijk je eigen datasets toe om snel het gewenste totaalbeeld te krijgen, in onze eigen 3D viewer of in een viewer van je eigen ICT solution provider.

Web services

Alle datasets zijn benaderbaar als aparte webservices in meerdere open formaten:

SPOTinfo biedt zes datapakketten oftewel abonnementen: