DEFENSIE KIEST VOOR NEDERLANDSE GEODATA VAN SPOTINFO

Voor Defensie is betrouwbaar ruimtelijk inzicht in de omgeving cruciaal voor de uitvoering van haar taken. De daarvoor benodigde geografische informatie wordt centraal verzorgd door de Dienst Geografie (DGeo).

Weliswaar betreft het Nederlandse grondgebied slechts een klein deel van de wettelijke taken van Defensie, maar de geografische informatie daarvan, zoals de vitale objecten en infrastructuur, moet wel op orde zijn. Dit is geen triviale zaak: overheidsinformatie hierover is versnipperd beschikbaar en vereist veel configuratiewerk om voor Defensie direct bruikbaar te zijn. DGeo heeft daarom besloten zich hierop te laten ontzorgen door SPOTinfo.

Commandant DGeo Marcel van Loon: “Als Defensie wil je altijd actueel inzicht hebben in de locaties van vitale objecten zoals ziekenhuizen, vliegvelden, havens, waterzuivering, datacenters en de energie-voorziening, maar ook cultureel erfgoed en waar de kwetsbaren wonen. In theorie kunnen we dat allemaal zelf uitzoeken, maar als je werkgebied de hele wereld is, moet je prioriteiten stellen. In SPOTinfo hebben wij de geodata leverancier gevonden die wij voor het Nederlandse grondgebied nodig hebben: alle kerninzichten voor Defensie zijn direct voor ons beschikbaar. Wat wij daarin vooral belangrijk vinden is de goed bijgehouden metadata (het wat, wie, wanneer en waar van de data) en de herkenbare kaartstyling. Dat geeft vertrouwen.”

Maar wat is er mis met Google Maps? Kost niks en werkt toch ook prima? “Die data is niet te controleren”, aldus Van Loon. “Je weet niet hoe oud de beelden zijn. Je weet niet wie ze geleverd hebben. Terwijl jij op internet zit, weet je niet wie er met je meekijkt. Dat is een groot gevaar en daarom zit óns systeem achter de firewall.

”SPOTinfo en DGeo hebben inmiddels een goed beveiligde geodata-leversystematiek gerealiseerd en gaan de komende jaren samen verkennen hoe de geografische informatie over Nederland voor heel Defensie tot nog beter gebiedszicht en handelingsperspectief kan leiden.”

Meer weten over SPOTinfo en/of deze samenwerking? Stuur een mail naar info@spotinfo.nl.

Commandant DGeo Marcel van Loon

Marcel van Loon bij SPOTinfo kaart
Gebruik binnen defensie
SPOTinfo data via defensienetwerk MULAN