ENERGIETRANSITIE

.
.
.

SPOTinfo en Energietransitie

We willen onze energievoorziening structureel anders gaan inrichten. Fossiele brandstoffen zullen goeddeels vervangen worden door duurzame energiebronnen.

Zo besparen we op het gebruik van energie en gaan we beter om met de planeet. Dit is een majeure opgave, die alleen volbracht kan worden als overheden, kennisinstituten en marktpartijen samenwerken.

Dit vereist gedeeld inzicht in waar de huidige energie-infrastructuur zich bevindt en wat potentiële plekken zijn voor duurzame energiebronnen, zoals windturbineparken en zonneparken, maar ook welke woningen potentieel geschikt zijn voor zonnepanelen op de daken.

Het verkrijgen van een integraal overzicht van de energie-infrastructuur en potentiële locaties voor duurzame bronnen blijkt een hele puzzel. Hier komen vele databronnen bij kijken, en niet alleen van de overheid. SPOTinfo helpt hierbij door alle relevante data in één dataplatform samen te brengen. Actueel en betrouwbaar, 24×7 beschikbaar met uitstekende performance en gevalideerde metadata.

Zo vindt u bij SPOTinfo ondermeer

  • het TenneT hoogspanningsnet,
  • het volledige elektriciteitsnet van alle netbeheerders,
  • de grote ondergrondse buisleidingen,
  • de locaties van de windturbines en
  • de locaties van de opengestelde zonneparken.

Zo houdt u meer tijd over voor de broodnodige ruimtelijke analyses en scenarioberekeningen.

SPOTinfo data is bruikbaar in alle gangbare GIS, WebGIS en BI (Business Intelligence) tooling. Vraag uw leverancier naar SPOTinfo data. Met datagedreven werken op basis van SPOTinfo data komt de duurzame energietransitie weer wat sneller dichterbij.