• Fysieke veiligheid

    en SPOTinfo
    .

Hulpdiensten zien de stad in 3D in de meldkamer.

De Amsterdamse brandweer kan de stad in 3D-weergave bekijken. Als er ergens brand is, zien centralisten in de meldkamer nu in één oogopslag of er bijvoorbeeld veel mensen in een complex wonen en of er sprake is van een seniorencomplex of een kinderdagverblijf. ‘We kunnen collega’s op straat nu meer en betere informatie geven.’

In het meldkamer programma LIVE COMMAND worden de dataservices van SPOTinfo toegepast en in kleuren weergegeven. Rood vind je bijvoorbeeld vooral terug in het Westelijk Havengebied. ‘Dat zijn voor ons echt de risicovolle objecten, waar bijvoorbeeld met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt. Of productieprocessen die een groot risico met zich meebrengen voor de hulpverlening als daar een incident plaatsvindt’, vertelt Rick Schaper, die als centralist werkzaam is in de gemeenschappelijke meldkamer van brandweer en politie. (met dank aan AT5 voor tekst en video)

Meer informatie over meldkamer systeem LIVE COMMAND en integratie met SPOTinfo dataservices bij onze Value Adding Partner LiveOp.