• GEZOND LEVEN

SPOTinfo en Gezond leven

We staan voor een geweldige klimaat uitdaging. Om de kwaliteit van de lucht en de natuur leefbaar te houden, zijn de komende decennia drastische maatregelen nodig. Deze moeten worden afgewogen tegen andere gerelateerde aspecten zoals welvaart, mobiliteit, veiligheid, de bouwopgave en de energietransitie.

De samenleving verwacht dat overheden, kennisinstituten en marktpartijen met oplossingen komen om het gezond stedelijk leven verder te verbeteren.

Daarvoor is inzicht nodig in (bijvoorbeeld):

  • de huidige staat van stikstofdepositie en
  • fijnstofverspreiding,
  • nachtelijke hittestress,
  • vervuiling van bodem en water,
  • voorzieningen voor het verwerken van afval, en in
  • potentiële locaties voor verbeteringen.

Het verkrijgen van een dergelijk integraal ruimtelijk overzicht voor beleidsmakers en uitvoerende partijen blijkt een hele puzzel te zijn. Hier komen vele databronnen bij kijken, en niet alleen van de overheid. SPOTinfo helpt hierbij door alle relevante data in één dataplatform samen te brengen. Actueel en betrouwbaar, 24×7 beschikbaar met uitstekende performance en gevalideerde metadata.

Zo biedt SPOTinfo ondermeer inzicht in stikstofdepositie, fijnstof verspreiding, hittestress, lozingspunten van afvalwater, stedelijke milieuzones en de aard van de bodem. Uiteraard kunnen hier eigen thema-datasets aan gekoppeld worden. Zo houden beleidsmakers en analisten meer tijd over voor het samenstellen van integraal inzicht in de omgeving, waar het uiteindelijk om gaat.

SPOTinfo data is bruikbaar in alle gangbare GIS, WebGIS en BI (Business Intelligence) tooling. Vraag uw leverancier naar SPOTinfo data. Met datagedreven werken op basis van SPOTinfo data komt inzicht in wat nodig is voor een gezondere leefomgeving weer een stukje dichterbij.