• Klant CASES

    SPOTinfo

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft veel kennis in huis over het werken met overstromingsscenario’s. Wanneer valt de vitale infrastructuur uit; welke rol kunnen eigen assets zoals gemalen en sluizen spelen, en vooral: waar wonen de kwetsbaren die het eerst geëvacueerd moeten worden, en langs welke routes kan dat nog? In het HHNK multidisciplinaire innovatieprogramma “Crisiscloud” onderzoekt HHNK samen met partners hoe in deze vragen meer inzicht verkregen kan worden. Crisisbeheerders hebben behoefte aan overzichtelijke beeldvorming. Alleen zo kunnen zij de juiste duiding aan de situatie geven, en kunnen bestuurders effectieve besluiten nemen.