• Klant CASES

    SPOTinfo

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft veel kennis in huis over het werken met overstromingsscenario’s. Wanneer valt de vitale infrastructuur uit; welke rol kunnen eigen assets zoals gemalen en sluizen spelen, en vooral: waar wonen de kwetsbaren die het eerst geëvacueerd moeten worden, en langs welke routes kan dat nog? In het HHNK multidisciplinaire innovatieprogramma “Crisiscloud” onderzoekt HHNK samen met partners hoe in deze vragen meer inzicht verkregen kan worden. Crisisbeheerders hebben behoefte aan overzichtelijke beeldvorming. Alleen zo kunnen zij de juiste duiding aan de situatie geven, en kunnen bestuurders effectieve besluiten nemen.

Gemeenschappelijke meldkamer van brandweer en politie Amsterdam Amstelland

De veiligheidsregio Amsterdam Amstelland en de gemeenschappelijke meldkamer van brandweer en politie maken gebruik van de SPOTinfo dataservices. Hierdoor kunnen ze in de hele organisatie van risicobeheersing tot en met de meldkamer in alle toepassingen gebruik maken van dezelfde informatie en hetzelfde kaartbeeld; zowel in 2D als in 3D. Omdat het van levensbelang is om op basis van actuele en betrouwbare informatie te sturen als iedere seconde telt.

DEFENSIE KIEST VOOR NEDERLANDSE GEODATA VAN SPOTINFO

Voor Defensie is betrouwbaar ruimtelijk inzicht in de omgeving cruciaal voor de uitvoering van haar taken. De daarvoor benodigde geografische informatie wordt centraal verzorgd door de Dienst Geografie (DGeo). DGeo heeft daarom besloten zich hierop te laten ontzorgen door SPOTinfo.

Marcel van Loon