• MOBILITEIT

SPOTinfo en Mobiliteit

Een dichtbebouwd land zoals Nederland heeft per definitie een hoge dichtheid aan infrastructuur voor mobiliteit: wegen, spoor en water. En dan willen we ook meer ruimte voor (snel)fietspaden en wandelroutes; en niet te vergeten meer ruimte voor uitbreiding van luchtvaart.

Kortom, de nodige dilemma’s waar moeilijke bestuurlijke keuzes in gemaakt moeten worden, ook in relatie tot de bouwopgave, veiligheid, klimaat, en de energietransitie. Voor dergelijke complexe afwegingen is integraal inzicht nodig in (bijvoorbeeld):

  • de huidige druk op de verschillende modaliteiten van vervoer;
  • de (onderhouds)kwaliteit van de infrastructuur,
  • en potentiële locaties voor nieuwbouw die ook weer om bijbehorende infrastructuur vraagt.

En vernieuwingen moeten rekening houden met ontwikkelingen zoals de omgevingswet, klimaat, natuur, veiligheid en de energietransitie.

Het verkrijgen van een dergelijk integraal ruimtelijk overzicht voor beleidsmakers en uitvoerende partijen blijkt een hele puzzel te zijn. Hier komen vele databronnen bij kijken, en niet alleen van de overheid. SPOTinfo helpt hierbij door alle relevante data in één dataplatform samen te brengen. Actueel en betrouwbaar, 24×7 beschikbaar met uitstekende performance en gevalideerde metadata.

Zo biedt SPOTinfo ondermeer inzicht in kenmerken van de huidige wegeninfra-structuur, de locaties van spoorstations en bushaltes, de bestemmingsplannen voor nieuwbouw, en de locaties van drempels, parkeergelegenheid en rotondes, die allemaal van invloed zijn op de mate van bereikbaarheid van een bepaald gebied. Direct bij de hand. Zo houden beleidsmakers en analisten meer tijd over voor het samenstellen van integraal inzicht in de totale infrastructuur, waar het uiteindelijk om gaat.

SPOTinfo data is bruikbaar in alle gangbare GIS, WebGIS en BI (Business Intelligence) tooling. Vraag uw leverancier naar SPOTinfo data. Met datagedreven werken op basis van SPOTinfo data komt inzicht in wat nodig is voor een gezondere leefomgeving weer een stukje dichterbij.