Mozaïek GRID

Speciaal voor ruimtelijke business intelligence op wat grotere gebieden (gemeenten, regio’s) biedt SPOTinfo de Mozaïek dataset: 160 thema’s gecombineerd in één dataset! Nog nooit was het zo gemakkelijk om met geodata te rekenen. 

In een grid van 100 * 100 meter van een klein gebied. De datasets zijn zeer gevarieerd: administratief, fysiek, functioneel, infrastructuur, bebouwing, adressen activiteit, populatie, demografisch, klimaat, energie, financieel… zelfs de internationale maten voor floor-space index, ground-space index en open space ratio zitten er in. Met Mozaïek GRID kom je verder met ruimtelijke  business intelligence dan je ooit had durven hopen.

Beschikbaar voor heel Nederland.

Amsterdam-Zuidas, Floor-Space Index (FSI):