Mozaïek GRID

Speciaal voor ruimtelijke business intelligence op wat grotere gebieden (gemeenten, regio’s) biedt SPOTinfo de Mozaïek dataset: 115 thema’s gecombineerd in één dataset! Nog nooit was het zo gemakkelijk om met geodata te rekenen. 

In een grid van 250x250m van een klein gebied. De datasets zijn zeer gevarieerd: administratief, fysiek, functioneel, infrastructuur, bebouwing, adressen activiteit, populatie, demografisch, klimaat, energie, financieel… zelfs de internationale maten voor floor-space index, ground-space index en open space ratio zitten er in. Met Mozaïek GRID kom je verder met ruimtelijke  business intelligence dan je ooit had durven hopen.

Beschikbaar voor heel Nederland.

Amsterdam-Zuidas, Floor-Space Index (FSI):