Omgeving BASIS

De Omgeving BASIS data services bevatten een rijkdom aan landsdekkende bronnen. Hieronder vallen CBS gegevens op wijk en buurtnivo, maar ook:

  • Bestemmingsplannen
  • Bodemdaling
  • Buisleidingen
  • Buurtgrenzen
  • Digitale Kadastrale Kaart (percelen)
  • Grenzen gemeenten 2021
  • Grenzen provincies
  • Rijksgrens
  • Nationale parken
  • Natura2000 gebieden