• OMGEVING

  BASIS

De Omgeving BASIS data services bevatten een rijkdom aan landsdekkende bronnen. Hieronder vallen CBS gegevens op wijk en buurtnivo, maar ook:

 • Bestemmingsplannen
 • Bodemdaling
 • Buisleidingen
 • Buurtgrenzen
 • Digitale Kadastrale Kaart (percelen)
 • Grenzen gemeenten 2021
 • Grenzen provincies
 • Rijksgrens
 • Nationale parken
 • Natura2000 gebieden