Omgeving PLUS

Voor een integraal inzicht in omgevingskenmerken moeten vele databronnen verzameld en gecombineerd worden. Percelen, landgebruik, bestemmingsplannen, bestuurlijke grenzen, infra-structuur (wegen/spoor/water/energie/telecom), ondergrond en bodemdaling, verzorgingsgebieden van diensten, postcodes, natuur, klimaat, bouw, energie, veiligheid, demografie, overstroming… met het SPOTinfo Omgeving PLUS thema is dit alles direct onder handbereik, in je eigen GIS/BI tooling. Actueel en uit de beste overheidsbronnen.

Bespaar jezelf herhaaldelijk saai en foutgevoelig datawerk en ga direct aan de slag met de ruimte.