Omgevingsmanagement

Ruimtelijk inzicht in wat zich waar bevindt

Omgevingsmanagement

Ruimtelijk inzicht in wat zich waar bevindt

Als omgevingsmanager heeft u, afhankelijk van uw project, een heel palet aan thema’s waarover u inzicht in de omgeving nodig heeft om het project of de tender succesvol te kunnen uitvoeren. Het kan bijvoorbeeld gaan om de bouwwerken, om de infrastructuur of om de leefomgeving… Wellicht is bodemkwaliteit belangrijk, of klimaat-invloeden; externe veiligheid (gevaarlijke stoffen), overstroming, of misschien juist sociale geografie, demografie of economische activiteit. Wellicht heeft u behoefte aan inzicht in de locaties van kwetsbaren in de samenleving, of reistijden naar bepaalde typen voorzieningen zoals ziekenhuizen, huisartsen, politie, station, of kinderopvang.

Dit uitzoekwerk moet voor elke projectlocatie opnieuw gedaan worden. Daarvoor zijn veel databronnen nodig, die van wisselende kwaliteit en actualiteit zijn, en veel tijd (en dus geld) eisen om te vinden, binnen te halen, te duiden en te analyseren, en vervolgens aansprekend te visualiseren voor uw tender of project.

Vaak resulteert dit in een omgevingsinzicht waarvan het maar de vraag hoe betrouwbaar dat is voor het projectwerk in de praktijk.

Het wordt echter steeds belangrijker om uw tender-concurrenten vóór te blijven, want de partij met het beste omgevingsinzicht krijgt immers in het algemeen de opdracht gegund.

SPOTinfo levert samengestelde data-services waarmee u sneller tot betrouwbaar inzicht komt op de kernvraag: “Wat is waar?”. Ruimtelijke informatie vinden, combineren en gemakkelijk ter beschikking stellen is een vak; een vak waar het SPOTinfo team zich al meer dan 20 jaar in bekwaamt. Wij kennen het Nederlandse geodata-landschap als geen ander.

De meer dan 250 datasets in de SPOTinfo catalogus dekken alle hierboven genoemde thema’s en zijn altijd zo actueel als de gebruikte (overheids) databronnen dat zijn. U kunt de data gebruiken via een jaarabonnement op OGC-gestandaardiseerde webservices, of via onze webwinkel waar u elke locatie in Nederland die u op dat moment nodig heeft, kunt downloaden en direct gebruiken in de tooling waar u al vertrouwd mee bent. Zo wordt omgevingsmanagement een stuk eenvoudiger en effectiever – u houdt meer tijd over om de verkregen inzichten te duiden voor uw opdrachtgevers.

SPOTinfo geodata kosteloos tijdelijk proberen? Laat het ons weten via info@spotinfo.nl. Een praktische online demo is uiteraard ook mogelijk.