• OMGEVINGSWET

SPOTinfo en Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke initiatieven en ruimtelijk beheer en onderhoud. Met één landelijke informatievoorziening, met één digitaal loket, wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten.

Dit helpt om bijvoorbeeld de bouwopgave gerealiseerd te krijgen, maar ook om windturbineparken en zonneparken duurzaam gerealiseerd te krijgen voor de energietransitie. Dit vereist wel dat de belangen van alle betrokkenen (bewoners, bedrijven, beleidsmakers, initiatiefnemers) goed ruimtelijk inzichtelijk gemaakt kunnen worden om de juiste afwegingen en keuzes te kunnen maken.

Het verkrijgen van een integraal ruimtelijk overzicht van alle betrokken objecten en plannen blijkt een hele puzzel. Hier komen vele databronnen bij kijken, en niet alleen van de overheid. SPOTinfo helpt hierbij door alle relevante data in één dataplatform samen te brengen. Actueel en betrouwbaar, 24×7 beschikbaar met uitstekende performance en gevalideerde metadata.

Zo heeft SPOTinfo onder meer de

  • bestemmingsplannen (voor zover beschikbaar),
  • locaties met sloop- en bouwvergunning,
  • exacte gebouwvormen voor geluid- en schaduwanalyses,
  • bodemdaling,
  • gemodelleerde overstromingsscenario’s,
  • winkel- en onderwijs­voorzieningen,
  • beschermde natuurgebieden,
  • bestaande bedrijventerreinen,

en nog veel meer. Zo houdt u meer tijd over voor de ruimtelijke analyses en scenariomodelleringen, waar het tenslotte om gaat.

SPOTinfo data is bruikbaar in alle gangbare GIS, WebGIS en BI (Business Intelligence) tooling. Vraag uw leverancier naar SPOTinfo data. Met datagedreven werken op basis van SPOTinfo data komt de daadwerkelijk effectieve uitvoerbaarheid van de Omgevingswet weer wat dichterbij.