• OpenTopo

    en SPOTinfo

Opentopo wordt TopoPLUS

Wist je dat de populaire OpenTopo kaart op PDOK oorspronkelijk ook uit de koker van SPOTinfo komt? In 2020 en 2021 werden deze kaartservices ongeveer een miljard (!) keer benaderd door een heel scala aan gebruikers, waarmee deze kaart de op vijf na populairste datadienst op heel PDOK is. In steeds meer toepassingen is een OpenTopo kaart inmiddels als referentie-achtergrond te zien. Logisch, want met OpenTopo combineren we een rustig kaartbeeld met een subtiele informatie­dichtheid. Dat geeft voldoende ruimte om enerzijds eigen thematische data goed helder uit te laten komen op het kaartbeeld, en anderzijds toch voldoende contextuele ruimtelijke informatie over de omgeving er bij te hebben. De meeste andere achtergrondkaarten geven daarvoor net te weinig context.

Door het sterk toenemend gebruik van de OpenTopo kaarten is de beheerlast zo groot geworden dat dit niet meer kosteloos in de avonduren kan. Dat betekent dat SPOTinfo heeft moeten besluiten om de dienstverlening via PDOK te stoppen en er een betaalde kaartdienst van te maken. Alleen zo zijn de actualiteit, de performance en de (steeds drukker wordende) helpdesk voor vragen over de kaart nog rendabel te organiseren.

OpenTopo krijgt daarmee ook een nieuwe naam: TopoPlus. De veelgebruikte OpenTopo Achtergrondkaart zal voortaan de TopoPlus Achtergrond kaart heten. Waar wij verder spreken van “TopoPlus” bedoelen we beide varianten. De inhoud en actualiteit van TopoPlus wordt bij het SPOTinfo abonnement 5 keer per jaar geactualiseerd. De zoomniveaus blijven ook ongewijzigd. De beschikbaarheid en performance van de kaartdiensten zijn minimaal van het huidige niveau, in het algemeen zelfs iets beter.

Wat ook verbetert zijn de formaten en coördinaatstelsels waarin TopoPlus beschikbaar komt. SPOTinfo biedt TopoPlus aan als OGC WMS/WMTS dienst in Rijksdriehoeksstelsel en als WebMercator. PDOK bood uitsluitend Rijksdriehoeksstelsel. Alle gangbare geo-viewers,  GIS/BI tools en Apps die OGC WMS/WMTS ondersteunen, kunnen TopoPlus net zo goed gebruiken als de huidige OpenTopo.

SPOTinfo biedt toegang tot TopoPlus aan als jaarabonnement met de volgende prijsopbouw (alles excl. BTW):

  • Organisaties die reeds een bestaand SPOTinfo abonnement hebben of gaan afnemen, krijgen TopoPlus er zonder meerkosten bij.
  • Particulieren, verenigingen en organisaties t/m 4 medewerkers: € 995,- per jaar;
  • Organisaties vanaf 5 medewerkers: € 1.995,- per jaar.
  • Indien de kaart wordt ingezet in (eigen) publieke internet viewers: additioneel € 1.000,- per jaar. Rapportages, screenshots en afgeschermde viewers vallen hier niet onder.

Het kan dus waardevol zijn om direct een SPOTinfo abonnement af te sluiten, waar TopoPlus zonder meerkosten wordt bijgeleverd. Het SPOTinfo basisabonnement bevat vele basis-geodatasets zoals BAG, BRT, BGT, Digitale Kadastrale Kaart en 3D panden (ook LoD 2.2 van de TU Delft).

Daarnaast kent SPOTinfo specifieke thema-geodata abonnementen voor Vastgoed, Energietransitie, Klimaat/natuur, Veiligheid, Mobliteit en Smart Cities, alsmede MOZAÏEK; een GIS/BI hectare-analysegrid met 160 kenmerken per gridcel.

Direct TopoPlus bestellen? Stuur een bericht aan info@spotinfo.nl.