• SOR

    en SLIM van SPOTinfo

SLIM: De SPOTinfo visie op een Samenhangende Objecten Registratie

De Nederlandse Overheid bereidt momenteel een Samenhangende ObjectenRegistratie (SOR) voor. Het betreft objecten uit het Stelsel van Basisregistraties met een ruimtelijke component, geclusterd in vier thema’s: gebouwen, infrastructuur, water en landschap. Vanuit de historie, en met de beste bedoelingen, heeft de overheid deze gegevens het afgelopen decennium als losse “gegevensbakjes” opgezet. Deze bakjes kennen geen onderlinge samenhang. Zo zijn gegevens over gebouwen te vinden in de BAG, de BGT, de BRT, het Handelsregister en de WOZ registratie. Allemaal basisregistraties. Gegevens over wegeninfrastructuur zijn te vinden in de BRT en de BGT – maar eigenlijk vooral in het NWB, dat weer geen basisregistratie is. Dat maakt het moeilijk om integraal inzicht in gebouwen of infrastructuur te krijgen. Met water en landschap is het net zo. Niet voor niets verzuchten veel data-analisten: “Mooi, zo’n Stelsel van Basisregistraties, maar wanneer kan ik er nou eens iets mee?”

Deze verzuchting vormde de aanleiding voor de ambitie van de overheid (van Rijksoverheid tot lokale overheid) om een SOR te realiseren. In deze SOR zijn veel gegevens over een gebouw te vinden in het SOR-thema “Gebouw”, en idem dito voor infrastructuur, water en landschap. De SOR conformeert zich zoveel mogelijk aan internationale geo-standaarden, volgens adviezen van GeoNovum. De kwaliteit van de SOR wordt expliciet genormeerd. Overheden, kennisinstituten en marktpartijen denken allemaal mee om tot een zo bruikbaar mogelijke opzet te komen. Dit betekent wel dat er veel tijd nodig is om de behoeften en wensen van de vele gebruikers te (over)wegen en uit te kristalliseren. Daarnaast is het nog ongewis hoeveel geld er gemoeid zal zijn met een succesvolle implementatie van de SOR, en wie dat gaat betalen. Veel overheden zitten krap bij kas en moeten de komende jaren voorrang geven aan andere prioriteiten.

Bij SPOTinfo denken we daarom in complexiteitsreductie en beheersbare fasering. Volgens ons is het vandaag de dag al mogelijk om de ruimtelijke objecten in het Stelsel van Overheidsgegevens veel integraler te bezien én te gebruiken. In 2020 hebben wij dat voor het thema ‘gebouwen’ al aangetoond: 50 kenmerken per pand, actueel voor alle panden in Nederland. De overige thema’s infrastructuur, water en landschap brengen wij nu samen in een Samengesteld Locatie Informatie Model, oftewel SLIM. In SLIM zijn de oorspronkelijke basisregistraties nog steeds herkenbaar, maar de verschillende attributen en attribuutwaarden zijn allemaal op dezelfde manier gemodelleerd, zodat de data-rijkdom in de oorspronkelijke losse bronnen nu in één tabel is gebundeld. Dus als ik iets over infrastructuur wil weten, dan hoef ik me niet meer te verdiepen in de sterk verschillende datastructuren van BRT, BGT en NWB – in SLIM zit al deze data volgens één en dezelfde structuur geordend. En diezelfde structuur wordt ook gebruikt voor water en landschap. Wel zo handig.

Wordt SPOTinfo daarmee een concurrent voor de SOR? Integendeel. SLIM stelt iedereen in staat om super-eenvoudig ervaring op te doen met het werken met uniform gestructureerde gegevens uit meerdere basisregistraties. De losse data-rijkdom wordt dus zó samengebracht dat de complexiteit maximaal gereduceerd wordt. Zodra het ontwerp van de SOR van de overheid voldoende is uitgekristalliseerd, dan zal SLIM dat datamodel en die architectuurkeuzes volgen. SLIM groeit dus mee met de SOR en biedt alle betrokkenen de gelegenheid om werkende weg praktijkervaring op te doen met hoe het “eenvoudig integraal met ruimtelijke overheidsdata werken” in de praktijk kan werken. De SOR gaat nog jaren duren; SPOTinfo SLIM is er nu al.

Foto: Copyright Geo Dis/connect 4, wall installation with collected maps, 360 framed images, 4 x 6 inches each, installation view at LMAKgallery, New York, NY, 2018.