SPOTinfo data in Esri ArcGIS platform

SPOTinfo en Esri Nederland versterken de samenwerking door de unieke datacombinaties van SPOTinfo als premium data binnen ArcGIS aan te bieden. De samenwerking ontzorgt gebruikers en maakt het mogelijk om SPOTinfo’s verrijkte data in ArcGIS te gebruiken.

Met deze nieuwe samenwerking spelen SPOTinfo en Esri Nederland in op de behoefte naar gebruiksklare data. De Levende Atlas binnen ArcGIS biedt al een ruime verzameling van kaartlagen: van achtergrondkaarten tot diverse basisregistraties en gegevens over het klimaat. SPOTinfo’s pandkenmerken dataset is uniek, vormt een krachtige uitbreiding op dit aanbod en is direct als webservice te gebruiken voor visualisatie en analyse in ArcGIS.

Met de recente introductie van de 3D panden als LoD 2.2 dataset door TuDelft is er een detaillering bijgekomen. SPOTinfo levert ook deze dataset, aangevuld met ontbrekende panden van 2019 en 2020 én de rijkdom in samengestelde objectkenmerken per pand. Ook deze dataset zal regelmatig worden geüpdatet om een betrouwbaar landelijk dekkend pandenbestand van Nederland te bieden voor ArcGIS-gebruikers.

Gecombineerde Omgevingsserver panddata van Zwolle, in het ArcGIS-platform

De dataset biedt meer dan 50 kenmerken van alle panden in Nederland, waaronder: kwetsbaarheid, WOZ-waarde, populatie overdag en gecombineerde gebruiksfuncties. De documentatie hiervan is opgenomen in de betreffende groepspagina op ArcGIS Online.

Daarnaast is de dataset een uitstekend startpunt voor 3D-toepassingen en beschikbaar als 2D-feature service en ArcGIS 3D-scene service. Op deze manier willen SPOTinfo en Esri Nederland vorm geven aan de beschikbaarstelling van datacombinaties inclusief bijbehorende abonnementsvormen.

Wilt u meer weten over deze samenwerking of de mogelijkheden die het u kan bieden? Stuur een bericht naar contact@esri.nl