Vorm en inhoud van een 3D mesh in context met samengestelde ruimtelijke informatie van SPOTinfo. Webviewer: Esri Nederland.

SPOTinfo data in Esri ArcGIS platform

SPOTinfo en Esri Nederland versterken de samenwerking door de unieke datacombinaties van SPOTinfo als premium data binnen ArcGIS aan te bieden. De samenwerking ontzorgt gebruikers en maakt het mogelijk om SPOTinfo’s verrijkte data in ArcGIS te gebruiken.

Met deze samenwerking spelen SPOTinfo en Esri Nederland in op de behoefte naar gebruiksklare data. De Levende Atlas binnen ArcGIS biedt al een ruime verzameling van kaartlagen: van achtergrondkaarten tot diverse basisregistraties en gegevens over het klimaat. SPOTinfo’s pandkenmerken dataset is uniek, vormt een krachtige uitbreiding op dit aanbod en is direct als webservice te gebruiken voor visualisatie en analyse in ArcGIS.

Met de introductie van de 3D panden als LoD 2.2 dataset door TuDelft is er een detaillering bijgekomen. SPOTinfo levert ook deze dataset, aangevuld met ontbrekende panden én de rijkdom in samengestelde objectkenmerken per pand. Ook deze dataset wordt maandelijks geactualiseerd om een betrouwbaar landelijk dekkend pandenbestand van Nederland te bieden voor ArcGIS-gebruikers.

Gecombineerde SPOTinfo panden PLUS data van Zwolle, in het ArcGIS-platform

Wilt u meer weten over deze samenwerking of de mogelijkheden die het u kan bieden voor het werken in ArcGIS? Stuur een bericht naar contact@esri.nl.

De SPOTinfo PandenPlus dataset bevat 50 kenmerken van alle panden in Nederland; actueel, betrouwbaar en gebruiksklaar. Hiermee heeft u 28 mogelijke gebruiksfuncties. Zo zijn de bijeenkomstfuncties kunst, religieus en horeca te onderscheiden. Ook heeft u een schatting van het aantal bouwlagen en een duiding van ondergrondse panddelen. Daarnaast ziet u met PandenPlus of een pand een Rijksmonument is; of er kinderopvang zit; of er gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen, en zelfs hoeveel mensen u er overdag mag verwachten. Meer dan 40 economische activiteiten zijn opgenomen, zoals voedingswinkels, zwembaden, apothekers, tankstations en autodealers. Zelfs de buurtleefbaarheidsscore, de energielabels en de actuele WOZ-waarde zijn opgenomen.

Daarmee is deze dataset een uitstekend startpunt voor 3D-toepassingen zoals een Digital Twin. PandenPlus is beschikbaar als 2D-feature service en 3D-scene service..