• TOERISME

SPOTinfo en Toerisme

Bepaalde gebieden in Nederland worden economisch gezien steeds afhankelijker van toerisme. Maar ontwikkelingen zoals de bouwopgave, klimaat, natuurbehoud, omgevingswet en veiligheid maken het effectief uitbreiden van onze toerisme-capaciteit tot een complexe uitdaging. Waar kunnen we nog recreatie en toerisme uitbreiden zonder de andere aspecten uit het oog te verliezen? Voor dergelijke complexe afwegingen is integraal inzicht nodig in (bijvoorbeeld):

 • de aanwezigheid van beschermde natuur,
 • bestemmingsplannen,
 • opslag gevaarlijke stoffen,
 • aanwezigheid van voorzieningen en
 • aanwezigheid van geschikte infrastructuur.

En de ambities moeten ook rekening houden met wat er volgens de nieuwe omgevingswet wel of niet mag.

Het verkrijgen van een dergelijk integraal ruimtelijk overzicht voor beleidsmakers en uitvoerende partijen blijkt een hele puzzel te zijn. Hier komen vele databronnen bij kijken, en niet alleen van de overheid.

SPOTinfo helpt hierbij door alle relevante data in één dataplatform samen te brengen. Actueel en betrouwbaar, 24×7 beschikbaar met uitstekende performance en gevalideerde metadata. Zo biedt SPOTinfo ondermeer inzicht in de huidige locaties van:

 • campings,
 • kampeerterreinen,
 • bungalowparken,
 • vakantieparken en recreatiegebieden, maar ook
 • natura2000 en nationale parken,
 • bestemmingsplannen en
 • huidige publieksvoorzieningen en infrastructuur.

Direct bij de hand. Zo houden beleidsmakers en analisten meer tijd over voor het samenstellen van integraal inzicht in de totale infrastructuur, waar het uiteindelijk om gaat.

SPOTinfo data is bruikbaar in alle gangbare GIS, WebGIS en BI (Business Intelligence) tooling. Vraag uw leverancier naar SPOTinfo data. Met datagedreven werken op basis van SPOTinfo data komt inzicht in wat nodig is voor het gebalanceerd stimuleren van toeristische faciliteiten weer een stukje dichterbij.