• TopoPLUS

  veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen en antwoorden

SPOTinfo heeft na ruim 8 jaar moeten besluiten om de kosteloze actualisatie, levering, hosting en (steeds drukker wordende) helpdesk van OpenTopo kaart via o.a. PDOK, Esri Nederland en Map5.nl te stoppen en er een betaalde kaartendienst van te maken. Alleen zo zijn de actualiteit, de performance en de helpdesk voor vragen over de kaart nog rendabel te organiseren.

Sinds de communicatie hierover begin 2022, zijn er veel vragen gesteld door gebruikers die Opentopo en Opentopo achtergrondkaart veelvuldig gebruiken in hun processen, rapporten, apps, kaartviewers, diensten etc. Heel begrijpelijk. Vandaar hebben we de meest gestelde vragen en antwoorden hier op een rijtje gezet:

Jan-Willem van Aalst (de bedenker, maker en beheerder van de Opentopo kaart) en Frank Steggink (de technische kennis achter de beschikbaarstelling) hebben de Opentopo en Opentopo achtergrondkaart sinds 2014 op eigen kosten ontwikkeld, geactualiseerd en gehost. Dit is volledig gedaan in vrije tijd, waarbij alle kosten zelf zijn gedragen. Met een update frequentie van 5 keer per jaar en steeds meer tevreden gebruikers werd dat een groot succes. Als gevolg van het steeds verder groeiend gebruik ervan via PDOK (in 2021 en 2022 ruim 1 miljard bevragingen per jaar), alle Veiligheidsregio’s, Map5.nl, Esri Nederland dataservices en andere geo-bedrijven kwamen teveel (hulp)vragen binnen die niet meer in de vrije tijd ‘even’ beantwoord konden worden. De merkwaardige situatie was ontstaan dat er wel voor data-hosting en kaartsoftware werd betaald middels belastinggeld en betaalde abonnementen, maar er géén onkostenvergoeding werd betaald voor het maken, up to date houden en ondersteuning van de OpenTopo kaarten.

We hebben daarom als SPOTinfo besloten om zowel Opentopo als Opentopo achtergrondkaart wel te blijven actualiseren, vernieuwen en serveren, maar dat er nu wel een vergoeding voor betaald moet gaan worden. De naamgeving is daarop aangepast naar TopoPlus en TopoPlus Achtergrondkaart. Organisaties met een SPOTinfo Plus abonnement krijgen de TopoPlus kaarten er zonder meerkosten bij.

Nee. OpenTopo en Opentopo ondergrondkaart hebben een laatste update gehad in Februari 2022. Die versie is de laatste versie die op alle dataplatforms beschikbaar was tot en met 31 december 2022.

TopoPlus en TopoPlus achtergrondkaart worden wel geactualiseerd. Organisaties met een TopoPlus abonnement kunnen dus direct gebruik maken van de actuele kaarten. TopoPlus en TopoPlus achtergrondkaart zijn beschikbaar als betaalde dienst via SPOTinfo en Esri Nederland. Voor meer informatie over prijzen, klik hier.

Opentopo en Opentopo achtergrondkaart werden vrijgegeven onder een CC-BY licentie. Met deze licentie is een (her)gebruiker vrij om de dataset te delen, te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat. De OpenTopo dataset mag bewerkt worden en mag voor commerciële doeleinden gebruikt worden. Een verwijzing naar de bron van de data is vereist. (Her)gebruikers kunnen Opentopo en Opentopo achtergrondkaart tot en met de laatste versie van Januari 2022 in principe als open data kosteloos gebruiken.

TopoPlus en TopoPlus achtergrondkaart vallen niet onder de CC-BY licentie.

Het vrij beschikbaar zijn van software en data is een luxe waaraan we in Nederland gewend aan lijken geraakt. Het is een belangrijke pijler van ons goed-ontwikkelde geo-informatie infrastructuur. Maar Open data zijn zeker niet gratis! (bron: Prof. Dr. Jantien Stoter, Hoogleraar 3DGeoinformation, TU Delft en tevens werkzaam bij Kadaster, GeoInfo, 2020-6).

Allereerst zijn daar de kosten van het inwinnen, creëren en bijhouden van de (basis)registraties. Gemeenten hebben door het Rijk de taak opgelegd gekregen als bronhouder van de BAG en mede bronhouder van de BGT op te treden. De huidige kosten die hiermee alleen al voor gemeenten gemoeid zijn bedragen jaarlijks ongeveer 100 miljoen euro (bron: VNG reactie internetconsultatie Tarievenregeling BAG en BGT, 30-10-2020). Het bijhouden van de BRT kost jaarlijks ca. €13 miljoen, de teller van de BRO staat al op ruim €100 miljoen, de BAG heeft ruim €1,5 miljard gekost.

Daarnaast zijn de kosten van ‘kosteloze beschikbaarstelling’ van Open data. Het ministerie van BZK draagt de kosten van het dataplatform Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK). De data op PDOK worden grotendeels kosteloos aangeboden, maar vanwege de explosieve stijging van het gebruik is de basisfinanciering van BZK niet meer voldoende om de kosten te dekken en moeten grootgebruikers inmiddels mee betalen.

En dan zijn er de kosten van beschikbaarstelling van Open data via commerciële dataplatforms, geo-viewers, GIS tools etc. waarvoor een abonnement of onderhoudscontract wordt afgesloten.

Er worden altijd kosten gemaakt en betaald voor het maken, bijhouden en kunnen gebruiken van data. Bij kosteloze toegang tot open data zijn deze kosten al via overheids- en/of commerciële gelden betaald. Daarnaast wordt overheidsinformatie door Kadaster, RIVM, CBS, etc. geleverd tegen commerciële tarieven. In die gevallen worden overheidsdata niet ‘kosteloos’ beschikbaar gesteld als Open Data

De TopoPlus kaarten worden, net als bij OpenTopo, in principe vijf keer per jaar geactualiseerd, met de op dat moment best beschikbare bronbestanden zoals de BAG, de BRT, de BGT, de BRK en de OpenStreetMap.

Vanaf September 2023 krijgt de TopoPlus kaart naast de reliëf schaduw een extra cartografische toevoeging: waterdiepte!

Verder behouden de TopoPlus kaarten dezelfde opmaak als de bekende OpenTopo: er is een ‘harde’ voorgrondvariant en een ‘zachte’ achtergrondvariant. TopoPlus bevat tevens de standaardkaart van het Kadaster.

De belangrijkste kenmerken van elke variant zijn:

De TopoPlus voorgrondvariant:

 • Geeft een detailbeeld van de omgeving
 • Topografisch beeld van de inrichting van het land
 • Ingewonnen door het Kadaster, dus betrouwbaar
 • Met de nieuwste wegen uit OpenStreetMap
 • Speciale markers voor bijzondere gebouwen
 • Zelfs huisnummers bij ver inzoomen
 • Ongeëvenaarde reliëf schaduw
 • Wordt vaak geprint als grote wandkaart

De TopoPlus achtergrondkaart:

 • Geeft een rustig globaal beeld van de omgeving
 • De belangrijkste topografie is subtiel zichtbaar
 • Ingewonnen door het Kadaster, dus betrouwbaar
 • Met de nieuwste wegen uit OpenStreetMap
 • Meer details bij verder inzoomen, tot huisniveau
 • Ideaal voor het toevoegen van eigen gegevens
 • Ook als pure grijstint beschikbaar
 • Wordt veel in viewers en tools gebruikt

TopoPlus en TopoPlus achtergrondkaart zijn in RD én WebMercator beschikbaar.

Omdat de TopoPlus een betaalde dienst is, verandert ook de (technische) toegang tot de kaart. Voor toegang tot het SPOTinfo dataplatform wijzigt het ‘endpoint’, oftewel de url waar vandaan de TopoPlus kaart geserveerd wordt. Ook zullen er een gebruikersnaam en wachtwoord moeten worden ingesteld. Deze worden verstrekt bij het afsluiten van een overeenkomst met SPOTinfo.

Deze drie gegevens dienen in de door u gebruikte geo-tools geconfigureerd te worden om toegang te krijgen. In een korte handleiding die we meesturen, leest u wat u daarvoor moet doen. Deze configuratie hoeft doorgaans slechts eenmalig plaats te vinden.

Mocht u of uw lokale technisch team hierover vragen hebben, kunnen deze gesteld worden via het email adres info@spotinfo.nl.

De TopoPlus kaart behoudt de vertrouwde snelheid van de afgelopen jaren. Ook de zoomniveaus blijven ongewijzigd. Daaraan verandert niets. De beschikbaarheid en performance van de kaartdiensten zijn minimaal van het eerder niveau, soms zelfs iets beter.

De TopoPlus servers hebben tot nu toe een uptime van 99,99% jaarlijks en zeer hoge performance.

Er zijn gebruikers die de kaarten niet via een kaartserver, maar als losse rasterbestanden willen downloaden, bijvoorbeeld voor het samenvoegen en bewerken van de kaarten met extra symbolen, ruimtelijke informatie, teksten, legenda’s etc. Dan is het handiger om de ‘kaartbladen’ apart te kunnen downloaden.

Ook kan de TopoPlus en/of TopoPlus achtergrondkaart binnen een organisatie als ‘on-premise deployment’ worden ingezet, bijvoorbeeld als er geen toegang mogelijk is tot een internet service. Ook dan is het wenselijk om de kaartbladen, vaak in meerdere resoluties, te kunnen downloaden.

Voor deze toepassingen kunnen de GeoTIFF bestanden van Nederland, met een resolutie van max. 3200 pix/km, beschikbaar worden gemaakt via een SPOTinfo SFTP service. Er wordt een index kaart van Nederland meegeleverd, waarop de kaartbladen van het gewenste gebied eenvoudig kunnen worden afgelezen.

Voor informatie en de prijs hiervan wordt verwezen naar de optie TopoPlus ‘on premise’/download; klik hier.

Ja, in tegenstelling tot OpenTopo en OpenTopo Achtergrondkaart, vallen TopoPlus en TopoPlus Achtergrondkaart niet onder de CC-BY licentie. Daarmee zijn de gebruiksvoorwaarden veranderd. De gebruiksvoorwaarden zijn beschreven en beschikbaar, inclusief een SLA die zaken als beveiliging, performance, uptime, monitoring en helpdesk beschrijft.

In combinatie met een SPOTinfo Plus abonnement is intern gebruik kosteloos. Bijvoorbeeld bij de Panden Plus (of VASTGOED) abonnement. Het kan dus waardevol zijn om direct een SPOTinfo Plus abonnement af te sluiten, waar TopoPlus en TopoPlus achtergrondkaart zonder meerkosten worden bijgeleverd…

Voor organisaties zonder SPOTinfo Plus abonnement gelden vaste abonnementskosten per jaar, afhankelijk van de organisatiegrootte en het type gebruik. Voor abonnementsprijzen van TopoPlus inclusief TopoPlus achtergrond-kaart, klik hier:

Een test account, meer informatie, een offerte of bestellen van TopoPlus inclusief TopoPlus achtergrondkaart kan direct worden aangevraagd via dit formulier. Of stuur een bericht aan info@spotinfo.nl. Voor organisaties die alleen gebruik maken van Esri toepassingen, kan TopoPlus en TopoPlus achtergrondkaart ook als premium dataservice worden afgenomen via presales@esri.nl.

TopoPlus west Nederland