SPOTinfo en Vastgoed

Ons land staat voor een geweldige bouwopgave. Er is een groot tekort aan geschikte woningen voor meerdere doelgroepen; en ook de markt voor kantoorgebouwen is nog steeds fors uit balans. De uitdaging is om het tekort te vertalen naar het ‘bouwen naar behoefte’, waarbij de juiste typen woningen, kantoren en andere typen panden beschikbaar komen op de optimale locaties.

Daarvoor is inzicht nodig in de huidige demografische opbouw van gebieden, de fysieke aantrekkelijkheden en voorzieningen voor bepaalde doelgroepen, en de geschiktheid van locaties voor potentiële nieuwbouw van bepaalde typen panden.

Daarbij komen natuurlijk ook aspecten als bereikbaarheid, veiligheid, energietransitie en omgevingswet kijken.

Het verkrijgen van een dergelijk integraal ruimtelijk overzicht voor beleidsmakers en uitvoerende partijen blijkt een hele puzzel te zijn.

Hier komen vele databronnen bij kijken, en niet alleen van de overheid. SPOTinfo helpt hierbij door alle relevante data in één dataplatform samen te brengen. Actueel en betrouwbaar, 24×7 beschikbaar met uitstekende performance en gevalideerde metadata.

Zo biedt SPOTinfo ondermeer inzicht in

  • wijk- en buurtdemografie,
  • inkomensklassen,
  • woningwaarde,
  • winkel-, bijeenkomst- en onderwijsvoorzieningen,
  • bodemtype, bodemdaling, en nog veel meer.

Zo houden beleidsmakers en analisten meer tijd over voor het samen-stellen van integraal inzicht in de omgeving, waar het uiteindelijk om gaat.

SPOTinfo data is bruikbaar in alle gangbare GIS, WebGIS en BI (Business Intelligence) tooling. Vraag uw leverancier naar SPOTinfo data. Met datagedreven werken op basis van SPOTinfo data komt inzicht in wat nodig is voor meer sociale, fysieke en externe veiligheid weer wat dichterbij.