• VEILIGHEID

SPOTinfo en veiligheid

Veiligheid eerst, is het credo. Daarmee wordt zowel bedoeld sociale veiligheid (politie), fysieke veiligheid (veiligheidsregio’s), en milieu- of externe veiligheid (omgevingsdiensten). Al deze partijen dragen bij aan een veilige en leefbare samenleving. Hiervoor hebben zij inzicht nodig in risico’s en voorzieningen in de ruimte.

  • Waar is de kans op ondermijning en andere criminaliteit het grootst?
  • Waar wonen de verminderd zelfredzamen zoals ouderen en gehandicapten?
  • Waar is het overstromingsrisico het grootst?
  • Waar liggen de gevaarlijke stoffen opgeslagen, en wat is het risico voor de (woon)omgeving?

Vragen waar niet even, maar doorlopend inzicht in behoort te zijn.

Het verkrijgen van een dergelijk integraal ruimtelijk overzicht voor beleidsmakers en uitvoerende partijen blijkt een hele puzzel te zijn. Hier komen vele databronnen bij kijken, en niet alleen van de overheid. SPOTinfo helpt hierbij door alle relevante data in één dataplatform samen te brengen. Actueel en betrouwbaar, 24×7 beschikbaar met uitstekende performance en gevalideerde metadata.

Zo biedt SPOTinfo ondermeer inzicht in overstromingsrisico, in de locaties van verminderd zelfredzamen (inclusief kinderopvang), de opslag van gevaarlijke stoffen én hun risicocontouren, en de ligging van buisleidingen. Zo houden beleidsmakers en analisten meer tijd over voor het samenstellen van integraal inzicht in de omgeving, waar het uiteindelijk om gaat.

SPOTinfo data is bruikbaar in alle gangbare GIS, WebGIS en BI (Business Intelligence) tooling. Vraag uw leverancier naar SPOTinfo data. Met datagedreven werken op basis van SPOTinfo data komt inzicht in wat nodig is voor meer sociale, fysieke en externe veiligheid weer wat dichterbij.