• Crisiscloud

    WATERSCHAPPEN

HHNK en SPOTinfo innoveren met inzicht in overstromingen

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft veel kennis in huis over het werken met overstromingsscenario’s. Wanneer valt de vitale infrastructuur uit; welke rol kunnen eigen assets zoals gemalen en sluizen spelen, en vooral: waar wonen de kwetsbaren die het eerst geëvacueerd moeten worden, en langs welke routes kan dat nog? In het HHNK multidisciplinaire innovatieprogramma “Crisiscloud” onderzoekt HHNK samen met partners hoe in deze vragen meer inzicht verkregen kan worden. Crisisbeheerders hebben behoefte aan overzichtelijke beeldvorming. Alleen zo kunnen zij de juiste duiding aan de situatie geven, en kunnen bestuurders effectieve besluiten nemen.

Voor de beeldvorming innoveert HHNK met de ruimtelijke data van SPOTinfo. Door de eigen berekende 3Di-over-stromings-modellen te combineren met SPOTinfo data (waaronder de vitale infrastructuur en de locaties van de kwetsbaren), kan de HHNK in 3D het hele over-stromingsscenario in de tijd bekijken, duiden en beoordelen.

Programmamanager Raymond de Landmeter van HHNK: “In SPOTinfo hebben we een flexibele partner gevonden die actief met ons meedenkt. SPOTinfo weet de aanzienlijke complexiteit “onder de motorkap” effectief te verwerken in een overzichtelijk 3D beeld, met uitstekende performance. In een recente bestuurlijke sessie merkten we dat dat de besluitvormers erg aanspreekt. Er is geen informatie overload en de betrouwbaarheid van alle gebruikte data is goed bekend en genormeerd. De Crisiscloud geeft vertrouwen om de crisissituatie in te schatten; zowel het totaalbeeld door overzicht op hoofdlijnen voor bestuurders als details over specifieke assets, hulpbehoevenden, vee, economische schade door ‘in te zoomen’ t.b.v. operationele acties.”

Ook in de bewustwording over het belang van goede data in crisis beheersing blijkt deze innovatie behulpzaam:

“De Crisiscloud dient ook om adviseurs op zodanig niveau te krijgen dat ze snappen wat een crisis is en daarvoor de goede datagedreven tooling te gebruiken ipv directe terugval op traditionele technieken en systemen.”,

aldus Raymond de Landmeter.

“Crisiscloud gaat over meer dan alleen water. Het is ondersteunend in het gesprek met de bestuurders en burgemeesters in een realistische setting. Hoe meer je herkent door goede visualisatie hoe meer je het vertrouwen krijgt. Het valt of staat met de betrouwbaarheid van de data. Door het complexe voorwerk al te doen voor meerdere scenario’s (welke impact heeft het, wanneer is er waar uitval en hoeveel?) kan de bestuurder kort en bondig geïnformeerd worden en de juiste besluiten nemen”.

Meer weten over deze “Crisiscloud” innovatie? Stuur een bericht naar r.delandmeter@hhnk.nl.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met onze Value Adding Partner UpperMoor.

Meer weten over SPOTinfo dataservices en veiligheid? Klik hier.